השתלבות בעשיה

פעילות הגרעין ברמלה מגוונת מאוד וחולשת על תחומים רבים.

חינוך, משפחה דמוגרפיה,מנהל עירוני, זהות יהודית ועוד.

חברי גרעין החפצים להשתלב בעשיה יכולים לקחת חלק בפעילויות קיימות או ליזום ולפתח פעילויות חדשות.

כל אחד לפי כישרונותיו ונטיית ליבו פועל ברב או במעט לקידום העיר ותושביה.

ב"ה הצרכים בעיר מרובים וכל רצון לקחת חלק אקטיבי בפעילות יתקבל בברכה. 

שינוי דמוגרפי
חינוך
מרחק ממרכזי תעשיה והייטק
קהילתיות
הפצת תורה
מחירי דיור
אפשרויות עשיה
אפשרויות תחבורה
חשיבות אידאולוגית