כמה זמן הגרעין קיים? כמה משפחות? נשמח לשמוע מספרים…

הגרעין ברמלה הוקם באלול התשס"ג. ומונה כיום 80 משפחות. ישנם משפחות צעירות ללא ילדים וישנם משפחות וותיקות/מבוגרות עם סוללה של דרדקים. הגרעין מפעיל מוסדות רבים בעיר כגון: בית ספר ממ"ד, 5 גני ילדים, שני מעונות, מרכז קהילתי עמידר, מרכז הבית להעצמת המשפחה, רבני בתי כנסת, מרכז רוחני קדושי השואה,עלון תורני שבועי, ישיבת הסדר, פעילויות עירוניות, מרכז זהות יהודית, ועוד.
הגרעין פרוס על כל שכונות העיר מקיים פעילות רוחב עניפה.