יום העצמאות

"יום העצמאות במדינת ישראל הוא אחד מהימים הגדולים בתולדות ישראל שיש בו משום גאולת ישראל מסכנת כליה ודאית חס ושלום בקום על היישוב בארץ ישראל שהיה מצער בכמותו ודל בכוחותיו, כל תושבי הארץ הרבים והעצומים וממלכות ערב שמסביב לארץ בנשקם וחיילם, ולולא השם שהיה לנו, אזי חיים בלעונו-אותם היושבים בארץ ואת כל קהילות ישראל שבממלכתם. לפיכך זהו ניסא דרבים לכל ישראל- ומצווה לנהוג בו פרסום של הודייה  למושיעם של ישראל בבתי כנסת ובבתי ספר ובתלמודי התורה למען יכירו את חסדי השם עם עמו ביום הזה.מצווה על ההורים להביא את ילדיהם איתם לבתי כנסת להודות לשם על חסדו ולהיתפלל לביצורה ולשלומה של מדינת ישראל, שבשלמותה יהיה שלום לכל ישראל."

כל הדברים הנ"ל לא אני הקטן כתבתי אותם אלא הגאון  רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ל-הראשון לציון והרב הראשי לישראל דאז-במכתב לקהילות ג'רבה שבתוניס שפנתה אליו בשאלה(ביום כ באייר התש"יב): האם לבטל תינוקות של בית רבן מהתורה ביום חג העצמאות , למען ישתתפו באירועים ותפילות הנערכים ביום זה.

הדברים הנ"ל מדברים בעד עצמם ואין מקום להאריך כי הוא זה ואין משיבין את הארי.

וברוח זו כתב עמיתו ברבנות הראשית באותה תקופה הגאון רבי יצחק אייזק הלוי הרצוג זצוק"ל-רבה הראשי לישראל מחבר שו"ת "היכל יצחק": "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, יום גדול הוא זה, יום אשר בו כל ישראל, מסוף העולם ועד סופו שמחים בהלל ובהודיה "

ואנו גם כן לאורם ולאור כל גדולי ישראל שהפליגו  בשבחם על היום הגדול והקדוש הזה, וכפי דבריהם נעשה את היום הזה, יום  חג העצמאות ליום הודאה למלכו של עולם הקב"ה ואוכלים ושמחים בו ובזה יהיה לנו תקווה כי על ידי הודאה זו של התחלת הגאולה נזכה בעזרת ה' לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *