מזון טרי או מזון ישן? על איסור חדש

מזון טרי או מזון ישן?

שאלה: בשבוע שעבר קראתי בעלון, שעלי להיות בטוח שהחמץ נמכר בדין .התחלתי להסתכל על תאריך היצור ואמרתי : מוטב שאקנה מן התוצרת החדשה שיוצרה לאחר הפסח. והנה ראיתי שכתוב "ללא חשש חדש" הרב ,האם יש צורך לקנות תוצרת ישנה דווקא?

תשובה: שאלתך מתאימה לספירת העומר,  ומחזירה אותנו לזמן שבית המקדש היה קיים. אז היו מביאים למחרת יום טוב הראשון של פסח את קרבן העומר . הקרבן עשוי משעורה. והיו סופרים חמישים יום (כמו שאנו סופרים היום) ומקריבים את קרבן שתי הלחם העשויות מחיטה , בחג השבועות .

ומה זה קשור אלי, המתגורר ברמלה?

עד שלא הקריבו את קרבן השעורים בחול המועד פסח, אסור לי לצאת לשדה ולקצור את תוצרת החיטה הטריה, "החדשה". רק לאחר שהקריבו את קרבן השעורים מותר לי לצאת לשדה ולקצור לי חיטים להכנת מוצרי המאפה. (אגב רק לי מותר לקצור חיטה ואילו להביא לבית המקדש את התוצרת החדשה אסור עד שבועות עד הבאת קרבן החיטה.)

אבל היום אין בית מקדש ואין קרבן שעורה ואין קרבן חיטה אז מה זה אומר לי?

משחרב בית המקדש קבעו חכמים, כי מותר לצאת לקצור רק ביום ט"ז ניסן, כלומר יום שני  של חוה"מ פסח.

בארץ ישראל בה זורעים את החיטה בסביבות ראש השנה,מגיע זמן הקציר בסביבות פסח. ועלינו להקפיד לא להוציא את הטרקטורים לשדה לקצור את החיטה החדשה עד יום ב' של חול המועד פסח.

אבל בחציו הדרומי של כדור הארץ (מדינות דרום אמריקה, דרום אפריקה, אוסטרליה) שם העולם הוא "הפוך", הזריעה היא בסביבות פסח ואילו הקציר הוא בסביבות סוכות. הרי שהחיטה הנקצרת שם בחודש חשוון ,אסורה באכילה עד שיבוא חול המועד פסח (כחצי שנה)!!!

אבל הרב , להזכירך, אני גר ברמלה ולא בדרום אמריקה אז מה זה קשור אלי? ואני בכלל לא חקלאי…

צודק, בעידן המודרני  בו אנו חיים, הכדור הוא  אחד, כמו בכפר גלובלי .

גילו כי החיטה הגדלה בדרום אמריקה עשירה יותר בנוזלים ומתאימה יותר לתעשיית הלחם והעוגות, ואילו החיטה הגדלה בארץ ישראל היא יותר יבשה ומתאימה יותר ליצור קרקרים ופסטה. ולכן יש היום יצוא ויבוא, רוב מאכלנו בארץ הם מחיטה הבאה מחו"ל, ואלו את החיטה שאנו מגדלים בארץ ישראל, אנו מייצאים לבתי חרושת הגדולים בעולם המייצרים פסטות.

ולכן הרבנות הראשית לארץ ישראל טורחת מדי שנה להגיע  לכל טחנות הקמח, ובודקת שישתמשו רק בחיטה שעבר עליה חול המועד פסח ,והיא בחינת חיטה ישנה.

אך כאשר אנו קונים עוגיות פסטות וכו' מיבוא, איך נדע שאכן בית החרושת השאיר את החיטה במחסניו חצי שנה, וחיכה ולא השתמש בה לפני זמן  הבאת העומר? לכן כל מוצר יבוא המגיע לישראל, דרוש שיהיה כתוב עליו "באשור הרבנות הראשית לישראל" אז אנו בטוחים שהרבנות בדקה כי הוא אכן עשוי בכשרות, ואף בדקה את זמן גידול החיטה ולכן מופיע עליו הכיתוב:" ללא חשש חדש".